Ministar Kujtim Gashi se susreo sa predstavnicima Skupštine Omladine Kosova

02.11.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, dočekao je danas predstavnike Skupštine Omladine Kosova, rukovođene od predsednika Kastriot Luma.

Na susretu se razgovaralo o saradnji iz oblasti omladine kao i podršci za ovaj važan resor, preko raznih projekata.

Predstavnik Skupštine Omladine Kosova -SOK, Luma, informisao je ministra o dosadašnjem radu ove omladinske organizacije kao i zahtevao je obuhvatanje ove omladinske grupe u strateškim dokumentima koji su povezani sa omladinom, kao Dopunu-izmenu Zakona za Omladinu, Zakon o Volonterstvu i Strategiji Kosova za Omladinu.

Ministar Gashi je izrazio potpunu podršku za ovu organizaciju iz oblasti omladine. On je rekao da će šredstavnici SOK.a biti obuhvaćeni u uređenju omladinskih politika i da će se finansijski podržati, preko projekata za omladinske organizacije i uzdizanje njihovih kapaciteta.

Natrag