Ministar Shala je posetio Vučitrn

04.05.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Shala, je posetio Vučitrn, kojom prilikom je inspektirao radove na Omladinskom Centru u ovom gradu, investicije te od MKOS-a kao i Kameni Most.

Tokom inspektiranja radova na Omladinskom Centru ovog grada, ministar Shala se izrazio zadovoljnim sa tokom investicija na ovom centru, koji se očekuje da se završi prema dinamičkom planu. On je u nastavku izrazio da su investicije u omladinskim centrima bilo kuda na Kosovu u korist omladine Kosova jer, oni stvaraju podobne uslove za omladinske aktivnosti i, da je to veoma važno za njegov razvoj.

Takođe je ministar Shala posetio i Kameni Most u Vučitrnu i izrazio da MKOS pšreduzima sve mere da što pre sanira izazvane štete na ovom mostu, koji ima veoma važne vrednosti za kulturnu baštinu Kosova.

Natrag