Biografija

Sylejman Elshani

Zamenik Ministra Kulture, Omladine i Sporta

– Elshani je rođen u Prizrenu 10.04.1979. godine, odnosno i živi u Prizrenu. - Oženjen je i ima troje dece. – Elshani je aktivista romske zajednice i bavi se pitanjima ove zajednice.

- Elshani, aktivizmom se bavi oko 25 godina.

- Studirao je na nivou Bachelor na Odseku za obrazovanje dece predškolskog uzrasta na Javnom Univerzitetu „Ukshin Hoti“ u Prizrenu .

- Govori romski, albanski, srpski, osnovni turski i osnovni engleski.

- Radio je kao novinar na pitanjima i problemima zajednice Roma, Aškalija i Egipćana i izveštavao o monitoringu Strategije integracije Roma, Aškalija i Egipćana.

– Kao novinar radio je u lokalnom mediju „Radio Roman Avazo” u Prizrenu od 2008-2018 godine, gde je bio urednik časopisa na romskom jeziku „Yekhipe’’.

– Između ostalog , on je prevodilac sa romskog na albanski jezik i obrnuto. - Od 1996. godine je član Romskog amaterskog pozorišta u Prizrenu, gde je odigrao oko 20 premijera predstavljajući romsku kulturu.

– Tokom 2012. godine nagrađen je trećim mestom kao aktivista romske zajednice za izgradnju mira sa ostalim zajednicama.

– Od 2015-2017. godine boravio je u studijskim posetama u nekoliko zemalja Zapadnog Balkana i zemljama EU kako bi izbliza video život i kulturu romske zajednice, i ne samo.

– Od 2015. do 2021. godine bio je koordinator obrazovnog programa „Roma Versitas Kosovo“.

– od 2021. godine pristupio je Progresivnom romskom pokretu Kosova – LPRK, gde je obavljao funkciju političkog savetnika ministra u Ministarstvu regionalnog razvoja.
--
Asistent zamenika ministra
Gjejlan Cukiq
E-mail: [email protected]
Tel: +383 38 200 22279