Biografija

Sejnur Veshall

Zamenik Ministra Kulture, Omladine i Sporta

Sejnur Veshall, rođen je 25. novembra 1996 godine. u Prizrenu. Prve korake svoje aktivnosti započeo je u romskom pozorištu „Nekhip Menekshe“, 2006. godine, gde je nastavio da bude deo ovog pozorišta do 2021. godine. Tokom 2018. godine na Skopskom festivalu, gde je ovo pozorište predstavljalo Kosovo, Sejnur je bio odlikovan nagradom za najboljeg glumca festivala „Garavde Muja“. Nastupao je u desetinama predstava, kao protagonista i antagonista i bio je jedan od najboljih glumaca.

Bio je menadžer projekata i programa u NVO „Durmish Aslano“, koja je centar i ambasador za zaštitu romske tradicije, jezika i kulture, koja takođe ima jedinstvene departmane kao što su radio „Romano Avazo“ i Romsko pozorište Nekhip Menekshe”.

U ovoj organizaciji je uredio i upravljao za više od 20 projekata i bio je kreator strategije ove organizacije za kratkoročni period 2020-20.

Američka ambasada, Švajcarska ambasada, Luksemburška ambasada, Evropska unija, USAID, UNICEF, IPKO FOUNDATION, KOSOVAIDEAS, bili su međunarodni donatori sa kojima je Sejnur sarađivao.

Bio je član organizacije „Balkan Onions“, iz Berlina, gde je bio angažovan na radionicama o dokumentarnim filmovima o kulturnom nasleđu romske zajednice.

Mreža kulturnih organizacija, Mreža omladinskih organizacija, Know your rights campaign, neke su od platforme u kojima je Sejnur sudelovao. Takođe je bio lider grupe „Golden Hands”,, neformalne omladinske grupe iz romske zajednice. DokuFest, Autosrada Biennale, Lumbardhi, Nevo Koncepti, Romani Baxt, neke su od njegovih saradničkih organizacija.

Sejnur je bio moderator kulturnih programa u emisijama na radio “Romano Avazo”.

Sejnur-ovo akademsko iskustvo je iz oblasti psihologije. Takođe je prisustvovao brojnim radionicama kao što su o: Ljudskim pravima, Pisanjem i primeni PP, Mediji i civilno društvo, Kreiranje politike, Razvoj karijere, Razmena mladih ERASMUS +, itd. Bio je polaznik škole fudbala „Liria“ u opštini Prizren, za starosnu grupu U17.

Na vrlo koncizan način, Sejnur je aktivista za ljudska prava, sa snažnim fokusom na romsku zajednicu i zagovornik očuvanja romske kulture, tradicije i jezika.

Govori albanski, romski, turski i engleski jezik, oženjen je i ima jedno dete.
--
Asistent zamenika ministra
Gjejlan Cukiq
E-mail: [email protected]
Tel: +383 38 200 22279