Biografija

Leonora Morina Bunjaku

Zamenica Ministra Kulture, Omladine i Sporta

Gđa. Leonora Morina Bunjaku je rođena u Gnjilanu, datuma 2. januara 1971 . Ona je udata sa Agimom sa kojim ima dvoje dece, Leona od 20 godina i Eriona od 18 godina.
Gđa. Bunjaku je profesor engleskog jezika u Gimnaziji Prirodnih Nauka “Xhavit Ahmeti” u Gnjilanu još od 1994. godine.
Ona je takođe radila i u Oxford Studio, kurs engleskog jezika .
Odmah nakon rata radila je kao prevodilac u Finskom Crvenom Krstu, u regionalnoj bolnici u Gnjilanu kao i u Dartmouth Medical School iz SAD-a, projektima u domu zdravlja u Gnjilanu.
Takođe je bila angažovana na Fakultet Obrazovanja u Prištini u Koledžu Gnjilane u Gnjilanu.
U politiku se uključila godine 2002., gde je nastavila sa aktivnostima i, na izborima, godine 2009., izabrana je kao savetnik Skupštine Opštine Gnjilana, takođe je i na izborima, godine 2013 izabrana kao savetnik u Skupštini Opštine i, istovremeno i član Komiteta za Obrazovanje, na zadnjim parlamentarnim izborima, godine 2017 ona je bila kandidat za poslanika.

Ona je pratila razne treninge iz raznih oblasti, kao one za obrazovanje, takođe i u plotici

Razvoj Kritičkog Mišljenja tokom Čitanja i Pisanja
“razvoj sposobnosti za predavanja u pilotiranju nove Kurikule”
Teaching reading strategies and reading comprehension effectively
Teaching writing skills effectively
The Challenges and Opportunities of Teaching English in the Age of Globalization
Za završavanje kursa “Women’s Political Empowerment Training”
Za jačanje žene u procesima odlučivanja
Njena glavna ambicija je stvaranje boljih uslova za vaspitanje i obrazovanje mlade generacije kao i za podržavanje ljudi sa posebnim potrebama, socijalnim slučajevima i, iznad svega, uzdizanje svesti društva oko polne jednakosti.
Ona, osim albanskog i engleskog jezika, takođe vlada i srpsko-hrvatskim i nemačkim jezikom.
E-mail: [email protected]

_________________________________________________________

Feime Salihu
Asistente e zv. Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Tel: + 383 38 200 22 019
E-mail: [email protected]