Biografija

Engelbert Zefaj

Zamenik ministra Kulture, Omladine i Sporta

Rođen je u 28.09.1973 godine u Minhenu, Nemačka. Osnovnu i srednju školu završio je u Peći, a diplomirao na Univerzitetu u Prištini gde je stekao zvanje Bachelor, u Fakultetu Primenjenih nauka biznisa u Peći, smer “ Biznis Administracija“. Master studije je završio na Prištinskom univerzitetu na Ekonomskom fakultetu, smer „Menadžerska Informatika“ . Doktorirao je u Albaniji na “University of New York Tirana - UNYT” „Menadžmenta“.

Posle rata 1999. godine, kratko je radio u italijanskoj međunarodnoj organizaciji "CICA" gde je imao administrativnu ulogu u programu za usluge osobama sa ograničenim sposobnostima. Tokom 2000. i 2001. godine radio je kao civilni asistent i prevodilac u Komandi Kfora u Peći. Od novembra 2001. godine bio je direktor misije Caritas –Venedik ( Venecija) na Kosovu gde je 12 godina vodio programe о integraciju i razvoja mladih. U novembru 2013. godine počeo je raditi u izvršnoj vlasti opštine Peć na mestu direktora za kulturu, omladinu i sport, dužnost koji je obavljao do imenovanja na mesto zamenika ministra. Vanjski je predavač na Dukagjini College - UBT u Peći.

Za vreme dok je bio angažovan u opštini Peć, obavljao je i dužnost glasnogovornika opštine, bio je koordinator Opštinskog veća za Bezbednost zajednice (OVBZ), upravljao je komisijom za dodelu počasnih titula eminentnim ličnostima, odboru za nadgledanje strategije integracije opština i Komisija za nadgledanje strategije komunikacije i kontakta.

Pored maternjeg jezika, tečno govori i engleski, italijanski, nemački i srpskohrvatski. Sertifikovan je iz informacione tehnologije od strane CISCO Akademije i ECDL-a, takođe je sertifikovan je kao ekspert i kao trener od strane a OEBS-a i ICITAP / DP-a za Policiju u zajednici.

Oženjen je Meritom i ima dva sina, Albin i Joni.Asistent:

Donjeta Dragusha
E-mail: [email protected]
Tel: +383 (0)38 200 22 046