Savet za sport

Nacionalni savet za Sprečavanje i kažnjavanje nasilja i ostalih negativnih događaja na sportskim događajima je mehanizam koji je osnovala Kancelarija Ministra kulture, omladine i sporta, a njegov pravni osnov je Zakon br. 05/L-075 o sprečavanju i kažnjavanju nasilja i ostalih negativnih događaja na sportskim događajima, usvojen od strane Skupštine Kosova 13. januara 2017.godine.

Član 7. navedenog zakona precizira sastav Saveta za sport.

Savet se sastoji od pet članova, od kojih:
Jedan član državnog tužilaštva – predsednik;
Jedan član Generalnog direktorata Policije;
Jedan član Olimpijskog komiteta Kosova;
Jedan član odgovarajuće federacije; i
Jedan član Ministarstva (MKOS).

Organizovanje i koordinaciju rada Saveta vrši Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

Trenutni sastav Nacionalnog saveta za sprečavanje i kažnjavanje nasilja i ostalih negativnih događaja na sportskim događajima je sledeći:
g. Besim Kelmendi – Predsednik (Tužilaštvo)
g. Gazmend Hoxha – član (Policija)
g. Gazmend Maxhuni – član (OKK)
g. Fatmir Kabashi – član (MKOS)
g. Arben Fetahu – Košarkaška Federacija
g. Mehdi Uka – Sekretar saveta

U cilju regulisanja rada Saveta za Sport, Ministarstvo kulture, omladine i sporta je 21. juna 2022. godine donelo Uredbu (MKOS) br. 03/2022 o organizovanju, funkcionisanju, dužnostima i odgovornostima Nacionalnog saveta za sprečavanje i kažnjavanje nasilja i ostalih negativnih događaja na sportskim događajima , kojim je stavljen van snage prethodna Uredba Saveta broj 03/2018 od 12.06.2018.godine.

Adresa elektronske pošte Saveta za sport je: [email protected]

Pozivaju se svi zainteresovani da se jave Savetu za sport putem elektronske pošte, kad god smatraju da je potrebno da se bave pitanjima od javnog interesa za sport, da prijave različite slučajeve kršenja zakona, nasilja na sportskim događajima , nameštanjima sportskih utakmica i sl. ., koji spadaju u delokrug Zakona o sprečavanju i kažnjavanju nasilja i ostalih negativnih događaja na sportskim događajima.