Objava

15.05.2019

Objavljene su sve relevantne kulturne, obrazovne institucije, nevladine organizacije, filmske produkcije i udruženja Filma, da je rok za podnošenje nominacija za Nacionalna Nagrada za Zivotno Delo "Bekim Fehmiu" i Godišnja Nagradu za kinematografiju odlozen.

Rok za podnošenje nominacija za nagrade za takmičenje je do 24.05.2019.

Natrag