Gashi: MKOS, jedna od glavnih institucija za sprečavanje negativnih pojava kod omladine

27.11.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi je učestvovao na konferenciji “Tolerancija & Ljudska Bezbednost Omladine Kosova” organizovanoj od Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta u saradnji sa organizacijom za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE).

Svrha ove konferencije je reflektiranje nad dostignućima, tokom 2018. godine od ovog sektora, u podržavanju i jačanju omladine iz oblasti ljudske bezbednosti kao i ulogu OSCE-a u daljoj saradnji sa MKOS-om iz oblasti bezbednosti za omladinu.

ovom prilikom je ministar Kujtim Gashi rekao da Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta i dalje ostaje kao jedna od glavnih institucija za sprečavanje negativnih pojava kod omladine, obuhvatajući i borbu protiv fenomena nasilnog ekstremizma na Kosovu.

“Za uspešno realizovanje naše misije u oblasti bezbednosti, ove smo godine podržali 28 organizacija iz oblasti bezbednosti, obuhvatajući: sprečavanje trgovine ljudskim bićima, delikvenciju, kriminalitet, promovisanje tolerancije i sporazumevanja kao i, podržano je 19 centara i omladinskih organizacija za sprečavanje ekstremizma i radikalizma, koji odvodi ka terorizmu, 5 od kojih, sa prioritetom sa OSCE-om”, rekao je ministar Gashi.

“Kao ministarstvo, osim finansijske podrške koju činimo za omladinske organizacije i omladinske centre, na završetku smo nove strategije, koja će biti posvećena mehanizmima omladine. Ovde sam, da ni potvrdio podršku kao ministar, kao MKOS, kako ni jedan naš omladinac ne bude dotaknut ovim temama, koja će se tretirati danas ”, rekao je ministar Gashi.

On je u nastavku istakao da “podstičem sve da što više doprinesu u unapređenju i zaštite i promovisanju jedne, što bolje i bezbednije sredine za našu omladinu kao i da težimo da se ovi rezultati postignu, uvek u okviru mesnog i međunarodnog zakonodavstva”.

Dok je, Xhevat Bajrami, direktor Departmana Omladine u MKOS-u, rekao da “Ove smo godine podržali nekoliko NVO-a da bi imali pristupa u čuvanju ambijenta gde živimo. Pozdravljam donatore koji su doprineli na očuvanju bezbednosti”.

Ganimete Gërboci iz Departmana Javne Bezbednosti u Ministarstvu Unutrašnjih Poslova je rekla da je bezbednost jedna od glavnih stubova koja garantuje ustavnost države.

“Uporedo ostalih glavnih stubova državnosti, bezbednost ostaje kičmeni stub fizičkog postojanja i garancije ustavnosti. Ključ uspeha za postizanje nivoa bezbednosti u zemlji je komuniciranje među institucijama na centralnom i lokalnom nivou. Saradnja među ministarstvima je vidno povećana. MKOS je ministarstvo koje za sobom ima čitavu omladinu. Mi smo spremni da pomognemo svako ministarstvo jer, naši ciljevi su isti”, rekla je Gërboci.

Natrag