Ministri Gashi shpërndau libra për 37 Komuna të Kosovës dhe për bibliotekat komunale shqiptare jashtë Kosovës

12.07.2019

Back