Institucionet në kuadër të divizionit të arteve skenike muzikore dhe pamore

Teatri Kombëtar i Kosovës

Agim Sopi, drejtor
Tel: 038 243 930
Web: www.teatrikombetar.eu


Galeria e Ministrisë së Kulturës (Qafa)

Dhurata Ramosaj - Shala, Koordinatore
Tel: +383 (0) 38 221 912
Facebook: #galeria.mkrs
Twitter: #Galeria_Qafa


Filharmonia e Kosovës

Baki Jashari, drejtor
Tel: 038442938 apo 038244939


Ansambli Kombëtar i Valleve dhe Këngëve “SHOTA”

Shefqet Gjocaj, drejtor
Tel: 038 228 376
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.ansamblishota.org


Galeria Kombëtare e Kosovës

Tel: 038 225 627 apo 038 227 833
E-mail: [email protected]
Web: www.galeriakombetare.com
FB: https://www.facebook.com/Galeria.e.Arteve.e.Kosoves


Qendra Kinematografike e Kosovës

Arben Zharku, drejtor
Tel: 038 213 228
E-mail: [email protected]
Web: www.qkk-rks.com

Kosovafilmi

Gani Mehmetaj, drejtor
Tel: 038 211 003
E-mail: [email protected]