Njoftim për vërtetimin për sponsorizime

11.06.2024

Të dashur qytetarët të Republikës së Kosovës, ju njoftojmë se rregullorja e re për për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, ka hyrë në fuqi duke e shfuqizuar rregulloren e deritashme që është miratuar në vitin 2018.

Po ashtu, kanë ndryshuar edhe dokumentet përcjellëse (formulari për aplikim dhe kontrata mes sponsorizuesit dhe përfituesit të sponsorizimit).

Për të marrë informacione më shumë rreth rregullores, udhëzuesit për aplikim dhe dokumenteve tjera, ju lutem të vizitoni linkun (vegzën) e mëposhtme:

https://www.mkrs-ks.org/?page=1,175

Prapa