Muzeu Arkeologjik në Prizren mund të eksplorohet me realitetin virtual në 3D

22.02.2024 Thesari i Muzeut Arkeologjik tërajonit të Prizrenit, tani e tutje, mund të eksplorohet nga vizitorët edhe nëmënyrë virtuale.

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim meprofesionistët e fushës, mbështetur nga Ministria e Kulturës ka jetësuarkonceptin e muzeut virtual për këtë aset të trashëgimisë kulturore, ku janë tëekspozuara artefaktet, që nga Neoliti, Eneoliti, Periudha e Bronzit, Periudha ehekurit, Periudha Antike e Romake, Mesjeta dhe Periudha Osmane.

Edhe vet monumenti paraqet njëkompozicion të veçantë arkitektonik përkatësisht gërshetimin e Hamamit tëShemsedin Ahmet Beut me Sahat Kullën.

LINKU PËR EKSPLORIM TË MUZEUTARKEOLOGJIK: https://my.matterport.com/show/?m=bcnH2t3LXQb&brand=0

Prapa