Box

Federata e Kick-Box-it e Kosovës

Email: [email protected]


Kryetar: Fatmir Makolli
Mob: 
+383 44 209 292


Sekretar gjeneral: Nuhi Paçarizi
Mob: 
+383 44 201 305

 

Numri i klubeve: 11

Numri i shkollave të sportit: 1
Seniore: 4
Seniorë: 40
Juniore: 2
Juniorë: 15
Kadete: 5
Kadetë: 10
Pionere: 5
Pionerë: 20

Meshkuj të regjistruar: 85
Femra të regjistruara: 16
Gjithsej: 101