Federata e Atletikës e Kosovës

www.fakosova.org
E-mail: [email protected]
Tel:  +383 38 227 380
Fax: +383 38 222 328
Kryetar: Halil Sylejmani
Mob: +383 44 116 805
Sekretar gjeneral: Abdurrahman Shkodra
Mob: +383 44 227 197

Numri i klubeve: 18

Seniore: 30
Seniorë: 94
Juniore: 90
Juniorë: 156
Kadete: 35
Kadetë: 90
Pionere: 110
Pionerë: 186

Meshkuj të regjistruar: 526
Femra të regjistruara: 265
Gjithsej: 791.