Personeli

Xhevat Bajrami
Drejtor i Departamentit të Rinisë
Tel: +383 200 22 029; 22-029
E-mail: [email protected]

Divizioni për Promovim dhe Zhvillim të Edukimit Joformal

Kreshnik Xharra
Udhëheqës i Divizionit për Promovim dhe Zhvillim të Edukimit Joformal
Tel: +383 38 200 220 15; 22-015
E-mail: [email protected]

Flora Salihu
Zyrtare për Edukim jo-formal
Tel: +383 38 200 22-244
E-mail: [email protected]

Burim Mexhuani
Zyrtar për Punësim dhe Ndërmarrësi
Tel: +383 38 211 438 439; 22-526
E-mail: [email protected]

Filloreta Kuqi

Zyrtare per Promovim të Edukimit jo-formal
Tel; +383 38 211 448; 22-535
Email: [email protected]

Dhurata Aliaj
Zyrtare për Monitorim dhe Vlerësim
Tel: +383 38 200 22 207
Email: [email protected]Divizioni për Zhvillimin e Politikave Rinore

Vedat Jashari
Udheheqes i Divizionit për Zhvillimin e Politikave Rinore
Tel: +383 38 211 835
E-mail: [email protected]

Imran Rasimi
Zyrtar për Zhvillimin e Politikave Rinore
Tel : +383 38 200 22 221
Email [email protected]
 
Ensare Bytyqi
Zyrtare për Informim dhe Rrjetëzim
Tel: +383 38 200 22 215
E-mail: [email protected]

Donika Gashi
Zyrtare për Bashkëpunim dhe Koordinim
Tel: 038/211-421; +383 49 736 061 E-mail: [email protected]

Ismet Haskaj
Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim
Tel: +383 38 200 22 242
Email: [email protected]

Divizioni për Parandalim dhe Integrim Shoqëror

Zorka Stolic

Udhëheqëse e Divizionit për Parandalim dhe Integrim Shoqëror
Tel: +383 38 211 443; 22-530
E-mail: [email protected]

Driton Rukiqi
Zyrtar për Kulturë, Rini, Sport dhe Rekreacion
Tel: +383 38 200 22 243
Email: [email protected]

Mirushe Emini
Zyrtare për Edukim dhe Promovim Shëndetësor
Tel: +383 38 211 446, 22-533
Email: [email protected]

Labinot Berisha
Zyrtar për Siguri Njerëzore
Tel: +383 38 200 222 15,,22-020
E-mail: [email protected]

Emine Sylejmani
Asistente në Divizionin për Parandalim dhe Integrim Shoqëror
Tel: +383  211 443, 22-537
E-mail: [email protected]

Leotrim Gashi
Asistent Ekzekutiv
Tel: +383 38 200 22 547
Email: [email protected]

Ardona Gashi
Zyrtare për Monitorim dhe Vlerësim
Tel: +383 38 200 22 243
Email: [email protected]