Biografia

Sejnur Veshall

Zëvendësministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Sejnur Veshall, i lindur me datën 25 nëntor të vitit 1996 në Prizren. Hapat e para të aktivizmit i filloi në teatrin rom “Nexhip Menekshe”, në vitin 2006, ku edhe vazhdoi të jetë pjesë e këtij tearit deri në vitin 2021. Në vitin 2018, në festivalin e Shkupit, ku ky teatër përfaqësoi Kosovën, Sejnuri u dekorua me çmimin si aktori më i mirë i festivalit “Garavde Muja”. Ka performuar me dhjetëra shfaqje, si protagonist e antagonist dhe ka qenë njëri ndër aktorët më të mirë të këtij teatrit.

Ka qenë menaxher i projekteve dhe programit në OJQ “Durmish Aslano”, e cila është vatër dhe ambasadore për mbrojtjen e traditës, gjuhës dhe kulturës rome, si dhe posedon departamente unike si radion “Romano Avazo” dhe Teatri Rom “Nexhip Menekshe”.

Në këtë organizatë, ka hartuar dhe menaxhuar për më shumë se 20 projekte, si dhe ka qenë hartues i strategjisë të kësaj organizatë për periudhën afatshkurte 2020-2022.

Ambasada e Amerikës, Ambasada e Zvicrës, Ambasada e Luxemburgut, Bashkimi Europian, USAID, UNICEF, IPKO FOUNDATION, KOSOVAIDEAS, kanë qenë donatorë ndërkombëtarë me të cilët Sejnuri ka bashkëpunuar.

Ka qenë pjese e organizatës “Balkan Onions”, nga Berlini, ku është angazhuar për workshop-e rreth filmave dokumentare rreth trashëgimisë kulturorë të komunitetit Rom.

Rrjeti i organizatave kulturore, Rrjeti i organizatave rinore, Know your rights campaign, janë disa platforma në të cilat ka qenë pjesë Sejnuri. Po ashtu, ai ishte lideri i grupit “Golden Hands”, grup joformal nga të rinjtë e komunitetit Rom. DokuFest, Autosrada Biennale, Lumbardhi, Nevo Koncepti, Romani Baxt, janë disa nga organizatat bashkëpunuese të tij.

Sejnuri ishte moderator me tematikë të emisioneve kulturore në radion “Romano Avazo”.

Prapavija akademike e Sejnurit është nga fusha e Psikologjisë. Ka ndjekur një sërë workshope si: Të drejtat e njeriut, Shkrimi dhe implementimi i PP-së, Media dhe shoqëria civile, Poltikbërja, Zhvillimi i karrierës, Shkëmbimi rinor ERASMUS+, etj. Ka qenë pjesëmarrës i shkollës së futbollit “Liria” në komunën e Prizrenit, për grupmoshat U17.

Në mënyre koncize, Sejnuri është aktivist i të drejtave të njeriut, me theks të veçantë të komunitetit Rom dhe ithtar i ruajtës së kulturës, traditës dhe gjuhës Rome.

Ai flet gjuhën Shqipe, Rome, Turke dhe Angleze, është i martuar dhe ka një fëmijë.
--
Asistentja e zëvendësministrit
Gjejlan Cukiqi
E-mail: [email protected]