Biografia

Resul Makreshi

Zëvendësministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Resul Makreshi, u lind me 12 tetor 1988, në Fushë Kosovë. Shkollën fillore mbaroi në Fushë Kosovë, ndërsa shkollimin e mesëm në Prishtinë.

Ka përfunduar fakultetin e Shkencave Politike dhe Diplomacisë, ndërsa studimet në nivelin Master është duke i përfunduar në fushën e Diplomacisë.

Përvoja e punës:
2014-2017, - Drejtor në organizatën – Active Development of Society
2011-2013, - Zyrtar i financave dhe Administratës, organizata – Health for All
2013, - Asistent i financave, organizata - Kosovo Forum for Peace – Graçanicë

Shkathtësitë gjuhësore dhe kompjuterike:
Gjuha Shqipe (amtare), dhe Gjuha Angleze
Programi MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access), dhe Internet.

Jeton në Fushë Kosovë, është i martuar dhe ka një djalë.