Biografia

Qazim Rrahmani

Zëvendësministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ka lindur me datën 30.07.1987, ka diplomuar në shkencat politike, është i martuar, ka 4 fëmijë, 2 vajza dhe 2 djem, jeton në fsh.Dubravë – Ferizaj.

Pozitat paraprake dhe aktuale:
- Drejtor ekzekutiv i OJQ-së, Shoqëria Demokratike’’ 2005-2007
- Gazetar në Radio Trohllhattan ’’ Suedi 2008-2009
- Kryetar i PAI-së – Dega Ferizaj 2010 – vazhdon
- Sekretar i përgjithshëm i PAI-së në nivel qendror 2010- vazhdon
- Këshilltar politik në Ministrin e MPMS-së 2011-2012
- Këshilltar politik në Ministrin e Diaspores 2012-2013
- Deputet në Asamblen Komunale në Ferizaj 2013-2017
- Zv.Ministër i MPMS-së 2014-2016
- Zv.Ministër i MKRS-së 2016-2017
- Zv.Ministër i MKK-së 2017-2019

Trajnime profesionale:
- Trajnime për trajner, Udhëheqja e bazuar në vlera Demokratike’’
- Trajnimi, Avokimi dhe të drejtat e njeriut’’
- Trajnimi, Intergrimi i shteteve të Ballkanit në EU’’
- Trajnimi, Menaxhimin në Adiministraten Publike ’’

Njohuri në gjuhë:
- Shqipe dhe Suedeze

Kontakti:
Email:
[email protected]