Komuniteti artistik në Kosovë

Dokumentar i realizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përmes të cilit paraqiten sfidat që ka komuniteti artistik në Kosovë dhe hapat që MKRS-ja ka ndërmarrë në rritjen pagave për krijues dhe performues dhe profesionistë në fushën e trashëgimisë kulturore. Si dhe përmirësimet që po bëhen për këtë komunitet.