Ministar Gashi: Poesbna pažnja i potpuna koordinacija za aktivnosti nezavisnih institucija kulture

13.09.2017

Ministar Kujtim Gashi je dočekao upravnike Mreže Nezavisnih Institucija Umetnosti i Kulture (MNIUK), rukovođene od izvršnog direktora Albert Heta i ostalih članova, profesor Fadil Hysa, režiser Fatos Berisha i Sali Shoshi iz CHwB.

Na susretu se diskutovalo o o situaciji u kulturi u zemlji i kako da se ona poboljša i kako da se kulturne aktivnosti, unutar i van zemlje, što bolje predstave. U vezi s tim, ministar Gashi je ponudio svoju ličnu, potpunu potpunu spremnost, ali i Ministarstva Kulrture, Omladine i Sporta da zajedno rade, tako da se politike za kulturu i njohova implementacija, kako bi kultura imala svoju zasluženu ulogu i mesto u zemlji i na međunarodnoj kulturnoj sceni. “Ministarstvo će biti tačna adresa za podržavanje kulture i imaće otvorena vrata za kvalitetnu saradnju, za dobrobit kulture i podržavanje vrednosti ”, rekao je ministar.

Ministar je visoko ocenio rad koji vrše institucije i nezavisne kulturne organizacije, kao važan faktor koji održava kulturu u životu u našoj zemlji, koja u saradnji i sa nacionalnim institucijama, počev i sa MKOS-om, ispunjavaju mozaik jedinstvene kulture.

On je izrazio da će se maksimalno angažovati da poveća budžet za oblast kulture, posebno za subvencioniranje kulturnih projekata, i pored toga da MKOS ima mnoge obaveze nego, sa jednom dobrom koordinacijom delatnosti, postićiće se naši ciljevi i objektivi koje ćemo imati pred sobom.

Sa svoje strane, izvršni direktor MNIUK, Albert Heta, izrazio svoje čestitanje i čestitanje mreže kojom rukovodi i poželeo ministru Gashiju dostizanje uspeha kao i zahvalio na izraženoj spremnosti da nezavisnu kulturnu scenu, tretira na zaslužan način kao ia na ponuđenoj saradnji.

On je izrazio da će MKOS biti otvoreno za veću saradnju sa civilnim društvom, posebno iz oblasti kulture, tako da se ljudi koji se zauzimaju kulturom, ne smatraju kao ljudi kojima je potrebna pomoć, nego da se tretiraju dostojanstveno.

Režiser Fadil Hysaj je rekao da oseća zadovoljstvo da čuje izraženu spremnost ministra o jednoj novoj, kooperatvnoj energiji. On je podstakao ministra da se podrže kvalitetne i elitne vrednosti, na način da kultura Kosova uopšteno, pokaže svoju ulogu u društvu, utičući i na ekonomski razvoj kao i na veći uticaj međunarodnog promovisanja Kosova. “Ako želimo da imamo kreativno Kosovo, treba kreativnost da se subvencionira. Kada se oskustvo i talenat ujedine, onda uspeh neće izostati”, rekao je Hysaj.

Na susretu se diskutovalo i o nizu drugih pitanja, za koordinaciju stranaka po pitanju UNESCO-a, za aplikovanje u svim programima Creative Europe, o mogućnosti stvaranja jednog jedinstvenpg fonda za kulturu i umetnost, koji bi nadzirao i savetovao o politikama kulture na Kosovu.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO