Gashi se susreo sa upravnicima Olimijskog Komiteta Kosova

12.09.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, dočekao je danas upravnike izvršnog Komiteta za Olimpijski Komitet Kosova, na čelu sa predsednikom Besim Hasanijem zajedno sa pod-predesdnikom OKK-a, Memli Krasniqijem i sekretarom dhe sekretarin Shasivar Haxhiajem.

Ministar Gashi je informisao upravnike OKK-a da će sastaviti ekipu kojom će vršiti delatnost tokom upravljanja MKOS-a i, obećao im da će njegovom ekipom imati usku saradnju sa OKK-om.

Ministar je izrazio da će se nastaviti sa izvršavanjem poslova koji su u procesu i da će se delatnost koordinirati sa OKK-om, u interesu sporta, uzdizanja kvaliteta i povećanja učestvovanja.

Ministar Gashi je procenio dosadašnju delatnost koju je izvršio OKK i čestitao je predsedniku Hasaniju na dostignućima. Dodao je da će se podrška za sport, posebno za Olimpijski Komitet Kosova, kao kupoli sportskog organizovanja u zemlji, nastaviti i dalje, obećajući upravnicima OKK-a da će sport nastaviti da bude jedan od glavniih prioriteta.

Ministar Gashi je izrazio da smo u fazi uređenja budžeta za 2018. godinu i da će se, za sport i OKK, imati u obzir da se njihovi zahtevi ispune, kako bi se objektivi i ciljevi u sportu ispunili, zajedničkim radom i angažovanjem.

Predsednik Olimpijskog Komiteta Kosova, Besim Hasani je čestitato ministru Gashiju na preuzetom zadatku, želeći mu uspeha u radu i realizovanju predviđenih politika.

On je informisao ministra Gashija za način na koji funkcioniše OKK, o velikom radu i delatnosti koji čeka ovu instituciju, s obzirom da se Kosovo nalazi u ciklusu olimpijade za Tokio.

Između ostalog, Hasani je informisao ministra i za sportske federacije na Kosovu, gde je registrovano 37 takvih, među njima, 32-33 aktivnih federacija, od kojih je, 24 od njih, u olimpijskom programu.

Hasani je takođe izrazio da će u fokusu ostati sportisti, stvarajući im potreban ambijenat, kako bi oni izvršavali svoje aktivnosti, koje će doći u partneritetu između MKOS-a i OKK-a.

Na susretu se diskutovalo i o jednom projektu koji ubrzo treba da se realizuje, a to je, osnivanje Osnivanje Kosovske Agencije za Anti Doping, koji se predviđa Zakonom za Sport i da MKOS treba da inicira ovu instituciju.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO