Pečelo se sa procedurama za proučavanje izvodljivosti za Nacionalni Stadion “Dardania Arena”

21.07.2017

Ministarstvo Kulture,Omladine i Sporta želi da vas informiše da se počelo sa procedurama snabdevanja za proučavanje izdržljivosti za Nacionalni Centar za Sport i Nacionalni Stadion za Fudbal “Dardania Arena”, u Donjoj Brnici ioštine Priština.

Procedura koja je u sprovođenju za ovu aktivnost snabdevanja je Ograničena Procedura, koja je bila otvorena za ovu, prekvalifikacionu, od datuma 9. juna 2017 do 10. jula 2017.

Predato je svega devet zahteva za učestvovanje. U elektronskom obliku, preko platforme za snabdevanje dok je ostalih osam, u fizičkom obliku (tvrdom). Zahtevi za učestvovanje su uglavnom Međunarodni Konzorciumi/Partneriteti kao što su Engleska, Amerika, Nemačka, Španija, Francuska, Italija, Albanija i Kosovo.

Ovi zahtevi za učestvovanje će se proceniti i razmotriti od jedne profesionalne komisije koja, u svosim sastavu, osim zvaničnika MKOS-a, ima i delegiranih i ovlašćenih predstavnika, od Institucija koje mogu dati doprinos u što pravednijem procenjivanju i razmatranju aktivnosti snabdevanja, eksperte u vezi ove oblasti, iz:

Fudbalske Federacije Kosova;
Opštine Prištine; i
Fakulteta za gGrađevinarstvo i Arhitekturu Univeriziteta Prištine “Hasan Prishtina”.

Takođe, čitav proces procenjivanja i razmatranja ove aktivnosti za snabdevanje nadziraće se/izbliza posmatrati od službenih predstavnika Agencije Protiv Korupcije.

Čitav ovaj proces procenjivanja i razmatranja, do potpisivanja ugovora sa izabranim operatorom, rukovodiće se od Divizije za Snebdevanje MKOS-a, u potpunoj podudarnosti sa odredbama Zakona za Snebdevanje na Kosovu Br. 04/L-042, izmenjenog i dopunjenog Zakonom Br. 04/L-237, Zakonom Br. 05/L-068 i Zakonom Br. 05/L-092.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO