Prihvata se pravilnik o kategorizaciji sportista i trenera

31.05.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Shala, potpisao je danas pravilnik koji određuje kriterijume za kategorizaciju sportista i trenera, koji pripadaju klubovima koji su članovi nacionalnih federacija, priznatih od Olimpjiskog Komiteta Kosova i licenciranih od MKOS-a.

Na osnovu pravilnikam, kategorizacija sportista i trenera će se izvršiti na osnovu postignutih rezultata na nivou takmičenja, kao što su Olimpijske Igre, Svetski Šampionati, Evropski Šampionati i Igre, Mediteranske Igre i Balkanski Šampionati. Sportisti će se kategorizovati kao zaslužni Sportsisti; svetske klase i sportisti međunarodne klase.

Bazirajući se na kategoriju koju uživa sportista na osnovu kategorizacije, istu kategoriju u imenovanju uživa i lični trener kategorizovanog sportiste.

Kategorizovani sportisti i treneri, njihova prava na uslugama i finansijskoj vrednosti, uživaće na osnovu dobijenih tačaka.

Tačke se određuju na osnovu nivoa takmičenja i medalja koja će dobiti sportisti i , 50% njihovih tačaka, pripadaće njihovim trenerima. Vrednost finansijske tačke će odrediti ministar, jednom posebnom odlukom ministra, za svaku kalendarsku godinu.

Ministar Shala je izrazio da se, preko ovog normativnog akta, određuje pravo tretiranje sportista, na osnovu rada i rezultata, koji pokazju sportisti i njihovi treneri. Sa druge strane, biće to još jedan podsticaj za sportiste, da postignu što bolje rezultate i da se uopšteno, kvalitet sporta poveća u našoj zemlji.

Detaljnije, pravilnik možete da pročitate u dole navedenoj adresi: http://mkrs-ks.org/repository/docs/Rregullore_per_kategorizimin_e_sportisteve_dhe_te_trajnereve.pdf

Natrag

KOSOVO IN UNESCO