Reagovanje na naslov članka sa naslovom: “Ovo su 80 militanata LDK-a koji se ponovno zapošljavaju na pragi izbora u Ministarstvu Kulture” koji je objavljen u portalu “Gazeta Fjala” I ostalim medijima

25.05.2017

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, u koordinaciji sa ostalim relevantnim faktorima, unutrašnjim i spoljnim, obuhvatajući i Nacionalnu Kancelariju za Reviziju, radi još od 2016. Za rešrnjr nasleđrnog problema u vezi ugovora PSU-a. U okviru rešavanja ovog problema, obuhvaćene su tri zakonske varijante, koje se aplikuju prema dinamičkom planu rada. Ovde treba da se ima u vidu prava civilnih službenika kojima je zakon priznao zamenu njihovih ugovora sa aktima imenovanja, proces taj, koji je počeo godine 2009., zatim, drugi proces za legalizovanje stvaralaca i izvođača u kulturi i profesionalnim radnicima kultunr baštine, proces taj, koji je počeo godine 2011 kao i drugi deo koji se regrutuje na osnovu potreba institucija, u sastavu MKOS -sa. Zato, bazirajući se na relevantim činjenicama i faktičkom stanju, dajemo objašnjenje ja javnost da je članak sa naslovom“Ovo su 80 militanata LDK-a koji se ponovno zapošljavaju na pragu izbora u Ministarstvu Kulture” objavljeno u portalu “Gazeta Fjala”, koji, kao takav, kruži i po ostalim medijima, da je tendeciozan, neistinit i namerno iskrivljena istina i realnost u MKOS-u, zato, dajemo objašnjenje za javnosti da se ovaj proces nikako i nimalo ne tiče prevremenih izbora, zato što je to redovna delatnost u funkciji administracije i da se sprovodi planiranje od prethodne godine i da to ne može da zaustavi jedan izborni proces ili bilo koji politički razvoj u zemlji.

MKOS je posvećeno da usko sarađuje sa svim medijima, sa ciljem pravog informisanja građana Kosova i u korist javnog mnenja ali, zahteva da se javno mnenje i građani Kosova, nego da to bude u njihovu korist, bez tendencioznog i neistinitog informisanja.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO