95 hiljada evra za Paraolimpijski komitet eKosova i dve federacije

05.05.2017

U okviru direktne podrške rada sportskih federacija, Ministarstvo kulture, omladine i sporta je danas potpisalo memorandum saradnje sa Paraolimpijskim komitetom Kosova i dve sportske federacije.

Paraolimpijski komitet Kosova će se putem potpisanih memoranduma finansijski podržati sa 25 hiljada evra, sa ciljem izvršenja ciljeva i planova za 2017 godinu, dok će se federacija Kik-boksa podržati sa 45 hiljada evra a Federacija sportskih radnika će se podržati sa 25 hiljada evra.

MKOS će putem ovih akata podržati programe federacija i stvoriti olakšice kako bi iste mogle planirati i funkcionisati na što nezavisniji način, kako bi unapredili sport Kosova.

Ovom prilikom, ministar Shala je ćestitao rukovodiocima federacija na njihovom radu koji vrše za razvijanje sporta Kosova. Shala je ohrabrio i predstavnike Paraolimpijskog komiteta Kosova na obuhvatanju i motivisanju osoba sa ograničenim sposobnostima, da se iste bave sportom.

On je rekao da MKOS radi na mnogim pravcima kako bi pomoglo sport Kosova, ulagajući u fizičkoj i pravnoj infrastrukturi savremenih standarda, direktno podržavajući sport putem finansiranja federacija. Na ovaj način, minister je rekao, sport Kosova će pridobiti bolji kvalitet i bolje će se predstavljati na međunarodnoj areni.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO