Edi Shukriu, laureat nagrade za kulturnu baštinu “Dea Dardanicae”

12.04.2017

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta e Kulturës je osnovalo nagrade za kulturnu bađtinu i, preko nih, ima za cilj da podrži ličnosti koje dorpinose u očuvanju, studiranju i promovisanju kulturne baštine Kosova.

Ovogogodišnji laureat, prema proceni žirija, su: Edi Shkuriu, kojoj se dodeljuje Nagrada za Životno Delo iz oblasti kulturne baštine “Dea Dardanicae”; Godišnja Nagrada za Posebne Zasluge iz oblasti kulturne baštine “Shtjefën Gjeçovi dodeljuje se Prof. Jean-Luc Lamboley; Godišnja Nagrada za Naučno Delo iz oblasti kulturne baštine “Zef Mirdita” dodeljuje se Jusuf Buxhoviju; Godišnja Nagrada za Institucionalno Upravljanje iz oblasti kulturne baštine“ Muhamed Shukriu “ dodeljuje se Arton Hoxhi.

Ministar Kujtim Shala je izrazio da, dodeljivanje ovih nagrada, osim što je visoko provenjivanje i priznavanje, ono je i podstrek i pažnja za eksperte koji se zauzimaju kulturnom baštinom.

Bazirajući se na Pravilnik Br.09/2016 o Dodeli Nagrada za Kulturnu Baštinu, nagrade su propraćene i finansijskim nagradama. Godišnja Nagrada za Životno Delo “Dea Dardanicae” nagrađuje se sa sa pet hiljada evra (5000 €), dok se ostale godišnje nagrade “Shtjefën Gjeçovi”; “Zef Mirdita” i “Muhamed Shukriu” nagrađuju sa po dveipohiljada evra (2500 €).
Profesionalni žiri je bio u sastavu: Ukë Xhema, etnolog; Arben Hajdari, arheolog; Florina Jerliu, arhitekta; Muhamet Mala, istoričar i Lajde Kolgjeraj, predsednica Etnokulturnog Ansambla “Katarina Josipi”.

Ceremonija dodele Nagrade će se organizovati od Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, sledećih dana.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO