Kadare, da se sačuvaju čista kultura i albanski jezik

18.03.2017

U okviru posete zamenika ministra Kulture, Omladine i Sporta, Rexhep Hotija u Francuskoj, gde je realizovao mnoge susrete, on je posetio i poznatog albanskog pisca nacionalnog i svetskog ranga, Ismail Kadarea.

Hoti je autoritetu mnogih književnih i umetničkih dela, Ismail Kadaresu, preneo interesovanje Vlade Kosova, konkretno Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta za njegovo zdravlje, nakon jedne uspešne operacije, koju je prevazišao. Zamenik ministra mu je čestitao zdravlje i dalji nastavak sa njegovim stvaralaštvom.

Hoti i Kadare su razgovarali o tome, kako bi se albanska kultura ojačala kao jedinstveno stablo, koje će rasti kulturnom saradnjom i razmenom među albancima. U nastavku se razgovaralo i o albanskoj orijentaciju prema zapadu i Evropi.

Kadare je poručio da se posveti pažnja očuvanju čistog albanskog jezika i kulture, kao fundamentalne vrednosti albanaca.

Zamenik ministra Hoti je takođe informisao velikog albanskog pisca o procesu učlanjenja kosova u važnim međunarodnim organizacijama kulture, obuhvatajući i planove za učlanjenje Kosova u UNESCO. Kadare je izrazio svoju potpunu spremnost da pomogne Republici Kosova, kako bi što pre postala član ove organizacije Ujedninjenih Nacija.

Kadare je pozvan da poseti Kosovo u jednoj bliskoj budućnosti. On je sa zadovoljstvom prihvatio poziv, smatrajući ti kao mogućnost susreta sa svojim čitaocima, kako bi direktno kontaktirao sa njima.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO