MKRS me përkrahje të projekt-propozimeve në fushën e trashëgimisë kulturore

20.04.2017

Në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Trashëgiminë Kulturore 2017 – 2027, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, fton të interesuarit për të aplikuar për projekte në fushën e trashëgimisë kulturore.

Konkretisht, të interesuarit për qasje të integruar në trashëgiminë kulturore drejt zhvillimit të qëndrueshëm, promovimin e trashëgimisë kulturore dhe në edukimin, aftësimin dhe pjesëmarrjen aktive në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, janë të inkurajuar të aplikojnë me projekt propozimet e tyre.

Për hollësira, vizitoni: http://mkrs-ks.org/repository/docs/Ftesa_per_aplikim_TK.doc

Prapa

KOSOVO IN UNESCO