Lajmet

Shtyhet konkursi deri më 20 shkurt: Çmimet në fushën e Trashëgimisë

13.02.2017

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në përputhje me Rregulloren NR.09/2016 për Dhënien e Çmimeve në fushën e trashëgimisë kulturore, shpall vazhdimin e konkursit deri më 20 shkurt 2017.KONKURSmë shumë

Republika e Kosovës ka strategji 10 vjeçare për trashëgiminë kulturore të saj

13.02.2017

Strategjia Kombëtare për Trashëgimi Kulturore 2017 – 2027, e miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, është dokumenti kryesor i vizionit e misionit të Kosovës në mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e gjithë trashëgimisë kulturore të sajmë shumë

previous

1-2 Nga 2

next

KOSOVO IN UNESCO