Personeli

Mr. sc. XHEVAT BAJRAMI
Drejtor i Departamentit të Rinisë
Tel: +381 200 22 029  ,22-029
E-mail: xhevat.bajrami@rks-gov.net

Divizioni për Promovim dhe Zhvillim të Edukimit Joformal

Kreshnik Xharra
Udhëheqës i Divizionit për Promovim dhe Zhvillim të Edukimit Joformal
Tel: +381 38 200 220 15; 22-015
E-mail: kreshnik.xharra@rks-gov.net

Flora Salihu
Zyrtare për Edukim jo-formal
Tel: +381 38 200 22-244
E-mail: flora.salihu@rks-gov.net

Burim Mexhuani
Zyrtar për Punësim dhe Ndërmarrësi
Tel: +381 211 438  439,22-526
E-mail: burim.mexhuani@rks-gov.net

Filloreta Kuqi

Zyrtare per Promovim të Edukimit jo-formal
Tel; +381  038 211 448 , 22-535
Email: filloreta.kuqi@rks-gov.net

Dhurata Aliaj
Zyrtare për Monitorim dhe Vlerësim
Tel: +381  38 200 22 207
Email: dhurata.aliaj@rks-gov.netDivizioni për Zhvillimin e Politikave Rinore

Vedat Jashari
Udheheqes i Divizionit për Zhvillimin e Politikave Rinore
Tel: +381 (0) 38 211 835
E-mail: vedat.jashari@rks-gov.net

Imran Rasimi
Zyrtar për Zhvillimin e Politikave Rinore
Tel : +381  038 200 22 221
Email imran.rasimi@rks-gov.net
 
Ensare Bytyqi
Zyrtare për Informim dhe Rrjetëzim
Tel: +381 38 200 22 215
E-mail: ensare.bytyqi@rks-gov.net

Donika Gashi
Zyrtare për Bashkëpunim dhe Koordinim
Tel: 038/211-421; +386 49 736 061 E-mail: donika.gashi@rks-gov.net

Ismet Haskaj
Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim
Tel: +381  38 200 22 242
Email: ismet.haskaj@rks-gov.net

Divizioni për Parandalim dhe Integrim Shoqëror

Zorka Stolic

Udhëheqëse e Divizionit për Parandalim dhe Integrim Shoqëror
Tel: +381 38 211 443,22-530
E-mail: zorka.stolic@rks-gov.net

Driton Rukiqi
Zyrtar për Kulturë, Rini, Sport dhe Rekreacion
Tel: +381 38 200 22 243
Email: driton.rukiqi@rks-gov.net

Mirushe Emini
Zyrtare për Edukim dhe Promovim Shëndetësor
Tel: +381 38 211 446, 22-533
Email: mirushe.emini@rks-gov.net

Labinot Berisha
Zyrtar për Siguri Njerëzore
Tel: +381 38 200 222 15,,22-020
E-mail: labinot.berisha@rks-gov.net

Emine Sylejmani
Asistente në Divizionin për Parandalim dhe Integrim Shoqëror
Tel: +381  211 443, 22-537
E-mail: emine.sylejmani@rks-gov.net

Leotrim Gashi
Asistent Ekzekutiv
Tel: +381 38 200 22 547
Email: leotrim.gashi@rks-gov.net

Ardona Gashi
Zyrtare për Monitorim dhe Vlerësim
Tel: +381  38 200 22 243
Email: ardona.gashi@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO