Personeli

Sami Piraj, u.d. drejtor
Tel:
centx: 22 316 Mob: 044 167 319
E-mail: sami.piraj@rks-gov.net


Tylaj Shilek, Asistente Ekzekutive
Tel: 038 211 515;
E-mail: tylaj.shilek@rks-gov.net;

Dafina Rexhepi, Asistente e Divizioneve të Departamentit të Kulturës
Tel: 038 200 22234; Mob: 044 543 604
E-mail: dafina.rexhepi@rks-gov.net;

 

Divizioni i Arteve Skenike, Muzikore dhe Pamore

Kamuran Goranci, udhëheqës
E-mail:
kamuran.goranci@rks-gov.net
Tel: 038 200 22554


Kimete Berisha
, Zyrtare e lartë e Kinematografisë
Sektori për Kinematografi
E-mail: kimete.berisha@rks-gov.net

Zethane Bahtiri, zyrtare e arteve skenike
Sektori i Arteve Skenike
Tel: 038 213 018;
E-mail: zethane.bahtiri@rks-gov.net

Vesta Nura, koordinatore e Arteve Vizuale
Tel: 038 211 600;
E-mail: vesta.nura@rks-gov.net,

Dhurata Ramosaj, Koordinatore
Galeria "Qafa"
Tel: 038 200 22 048;
E-mail: dhurata.ramosaj@rks-gov.net

Divizioni i Promovimit Kulturor

Shkurtë Kadriu, udhëheqëse
Divizioni i Promovimit
Tel: 038 213 320;
Email: shkurte.kadriu@rks-gov.net

Valon Ibraj, zyrtar për diplomaci kulturore
Tel: 045 385 845;
E-mail: valon.ibraj@rks-gov.net;

Esin Sisko, zyrtare
Sektori i Diversitetit dhe Dialogu Kulturor
Tel: 038 211 886;
E-mail: esin.sisko@rks-gov.net;

Nafije Misini, zyrtare
Sektori i Promovimit
Tel: 038 211 600;
E-mail: nafije.misini@rks-gov.net;

Fatbardha Nasufi, zyrtare ndërlidhëse për institucione
Tel: 038 212 266;
E-mail: fatbardha.nasufi@rks-gov.net; 


Arbenita Nuza, zyrtare për industri kreative
Tel: 038 212 707;
E-mail: arbenita.nuza@rks-gov.net;

Divizioni për libër dhe publikime

Naser Shatrolli, zyrtar për biblioteka
Tel: 038 200 22249; Mob: 044 287 713
E-mail: naser.shatrolli@rks-gov.net


Liri Cami, Udhëheqëse e Divizionit të Librit dhe Bibliotekës
Tel: 038 211 934;
E-mail: liri.cami@rks-gov.net


Teuta Krelani, Zyrtare për Veprimtari botuese, libër dhe licensim
Tel: 038 200 22554;
E-mail: teuta.krelani@rks-gov.net

Valbona Lushtaku, Zyrtare për Aktivitete Letrare
Tel: 038 200 22240;
E-mail: valbona.lushtaku@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO