Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

Personeli

Valon Kashtanjeva
Drejtor i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Tel: +381 38 200 22 563
Email: valon.kashtanjeva@rks-gov.net

Zjarrta Osmani
Zyrtare e Lartë për Certifikim dhe Mbikëqyrje të Shoqatave Kolektive
Tel: +381 38 200 22 229
E-mail: zjarrta.osmani@rks-gov.net

Donjeta Bytyçi
Zyrtare e Lartë për Promovimin e të Drejtave të Autorit
Tel: +381 38 200 22 232
E-mail: donjeta.bytyci@rks-gov.net

Hidajete Osmani
Asistente Administrative e Drejtorit
Tel: +381 38 200 222 47
E-mail: hidajete.osmani@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO