Departamenti Ligjor

Personeli

Feim Hoxha

Drejtor i Departamentit Ligjor
Tel: + 381 (0) 38 –211 245
E-mail: feim.hoxha@rks-gov.net

Albana Reka

Asistente Administrative e Drejtorit
Tel: + 381 (0) 38–211 784
E-mail: albana.reka@rks-gov.net

Bislim Bislimi

Udhëheqës i Divizionit për Hartim dhe Harmonizim të Legjislacionit
Tel: +381 (0) 38–211 840
E-mail: bislim.m.bislimi@rks-gov.net

Fëllanza Zhuri

Zyrtare Ligjore
Tel: + 381 (0) 38–212-333
E-mail: fellanza.zhuri@rks-gov.net

Fatmir Kastrati

Zyrtar Ligjor
Tel: + 381 (0) 38–211 639
E-mail: fatmir.kastrati@rks-gov.net

Jehona Bashota – Gallapeni

Zyrtare Ligjor
Tel: + 381 (0) 38–213 697
E-mail: jehona.bashota@rks-gov.net

Alban Berisha

Udhëheqës i Divizionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Ligjeve të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional, në Fushën e Legjislacionit

Tel: +381 (0) 38–213-073
E-mail: alban.berisha@rks-gov.net

Hava Makolli

Zyrtare Ligjore
Tel: + 381 (0) 38–213 697
E-mail: hava.makolli@rks-gov.net

Mehdi Uka

Zyrtar Ligjor
Tel: + 381 (0) 38–212 708
E-mail: mehdi.uka@rks-gov.net

Valdete Bajrami

Asistente e Divizioneve
Tel: + 381 (0) 38– 211 959
E-mail: valdete.shala@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO